ZŁOMOWANIE POJAZDÓW

Aby uzyskać możliwość wyrejestrowania pojazdu należy poddać go kasacji. Za wszystkie przyjęte do nas pojazdy płacimy gotówką, zgodnie z indywidualną wyceną uzgodnioną wcześniej z klientem. Wydajemy zaświadczenie o przyjęciu pojazdu do kasacji na podstawie którego można wyrejestrować pojazd w Wydziale Komunikacji, a także zakończyć polisę OC. 

Dla wygody klienta oraz w przypadku pojazdu unieruchomionego oferujemy własny transport auta w dogodnym dla klienta terminie.    

 

Właściciel lub upoważniona przez niego osoba w celu załatwienia wszystkich formalności powinna okazać:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

  • dowód rejestracyjny pojazdu oraz kartę pojazdu, (jeżeli była wydana) lub inny potwierdzony urzędowo dokument zawierający dane pojazdu (zaświadczenie, wtórnik, kserokopia),

  • upoważnienie,

  • oświadczenie w przypadku braku tablic rejestracyjnych,

  • oświadczenie o przeniesieniu własności w przypadku zastawu bankowego,

  • postanowienie postępowania spadkowego w przypadku, gdy właściciel zmarł,

  • zaświadczenie wydane przez Wydział Komunikacji, w przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez Policję,

  • umowa kupna: w przypadku gdy pojazd nie został przerejestrowany na nowego właściciela.

Formularz kontaktowy

Masz pytania ? Napisz do nas.
Email:
Temat:
wiadomość:
Podaj wynik 5+5

Godziny otwarcia

Pon. - Pt. 8.00 - 16.00

Sob.        8.00 - 14.00

nr tel. 84 686 13 86

Możliwość obsługi indywidualnej

   po uzgodnieniu telefonicznym